AVED MEDIA

PRIVACY EN
COOKIEVERKLARING

PRIVACY VERKLARING.

Zodra je onze website bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30-03-2024

Inhoudsopgave
1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
2. Van wie gebruiken we gegevens?
3. Hoe komen we aan je gegevens?
4. Welke gegevens gebruiken we van je?
5. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
6. Hoelang bewaren we je gegevens?
7. Met wie delen we je gegevens?
8. Rechten omtrent uw gegevens?
9. Klachten

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, e-mailadres, klantnummer of surfgedrag.

Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

3. Hoe komen we aan je gegevens?
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
- contact met ons opneemt via het contact formulier op de contact pagina van AVED Media website of via DE MAIL contact@avedmedia.nl.

4. Welke gegevens gebruiken we van je?
We maken gebruik van de volgende gegevens:
- naam
- e-mailadres


5. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:
- we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

6. Hoelang bewaren we je gegevens?
AVED Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Met wie delen we je gegevens?
Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

8. Rechten omtrent uw gegevens?
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemd verzoek. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

AVED Media
Van Helomalaan 8
8471AX Wolvega
contact@avedmedia.nl

ready to start?